Training

Gericht trainen van aandacht en de  'waarnemers-positie' geeft je inzicht. Het geeft zicht op hoe je met gedachten of gevoelens omgaat. Zonder inhoudelijk diep in te gaan op die gevoelens of gedachten, leer je vooral het opmerken en toelaten ervan.


Door een onderzoekende houding naar je eigen manier van denken, handelen en reageren ontstaan nieuwe inzichten. Naast de acht gezamenlijke bijeenkomsten word je gevraagd iedere dag een half uur tot uur aan 'huiswerk' te besteden.

Individuele mindfulness sessies zijn mogelijk. Ook hiervoor geldt vergoeding vanuit aanvullende ziektekostenverzekering.

Inhoud van de training


  • Visie en theorie Mindfulness
  • Aandachtsgerichte oefeningen voor lichaam en geest
  • Lichaamsgerichte meditatie en bewegingsoefeningen
  • Onderscheid maken tussen gebeurtenis, gedachten en gevoelens
  • Waarnemen zonder oordeel of analyseren
  • Bewustworden van je houding t.a.v. gedachten, gevoelens, sensaties
  • Huiswerk (met behulp van C.D.'s en cursusboek)
  • Uitwisseling van ervaringen met de mindfulness oefeningen
  • Toepassing van het geleerde in het dagelijks leven