ZES GOUDEN TIPS VAN TILOPA


Laat gaan wat voorbij is
Laat gaan wat komt
Laat gaan wat nu is
Tracht niet langer alles te ontrafelen
Tracht niet langer het bestaan je wil op te leggen
Ontspan je maar, gewoon nu, en rust

bron website prajnaparamita